Regulamin sklepu SleepHome

 

 1. Postanowienia ogólne

  1.1 Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem sleephome.pl
  1.2 Sklep internetowy o którym mowa w punkcie 1.1 prowadzony jest przez firmę LIGHTWOOD Ferdynus Spółka Jawna z siedzibą w Mieleszynku (adres: Mieleszynek 14, 98-400 Wieruszów), o numerze NIP: 9970160401, numerze REGON: 385264574 oraz numerze KRS: 0000822444, zwana dalej „Sprzedawcą”.
  1.3 Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Zakres i warunki świadczenia usług
  2.1 Produktami oferowanymi w Sklepie Internetowym są łóżeczka dla dzieci typu domek, materace oraz inne akcesoria do pokoju dziecięcego, wykonywane z naturalnego drewna. Oferta zawarta na stronie E-sklepu zawiera dokładny opis produktu, łącznie z parametrami technicznymi, dostępnymi wariantami kolorystycznymi, zdjęciami, ceną oraz metodami płatności i kosztami wysyłki.
  2.2 Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

 3. Zasady zamawiania towarów
  3.1 Aby złożyć zamówienie należy wejść na stronę E-sklepu, wybrać produkt i kliknąć box „Dodaj do koszyka”.
  3.2 W celu sfinalizowania zamówienia należy kliknąć box „Koszyk”. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności złożonego zamówienia (produkty i ich liczba) oraz kliknięcie boxu „Zamówienie”. Następnie należy uzupełnić formularz podając dane do wysyłki a w „Wiadomości dla sprzedawcy” podać wybraną metodę płatności. Procedurę składania zamówienia należy zakończyć poprzez kliknięcie boxu „Złóż zamówienie” – stanowi to etap po którym niemożliwa jest modyfikacja zamówienia.
  3.3 Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres potwierdzenie zamówienia i wówczas dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Klient jest informowany o kolejnym etapie realizacji zamówienia, tj. przekazaniu towaru do wysyłki również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3.4 Złożenie zamówienia w E-Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
  3.5 Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, składając zamówienie powinien poinformować o tym E-sklep w oknie „Uwagi dla sprzedającego” lub „Wiadomość dla sprzedawcy” oraz podać niezbędne dane.

 4. Koszty i termin wysyłki
  4.1 Sprzedawca oferuje następujące opcje wysyłki:
  – przesyłka kurierska
  – przesyłka kurierska pobraniowa– odbiór osobisty

  4.2 Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty (dzień roboczy to 1 dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że w opisie produktu podano inaczej. W przypadku zamówień indywidualnych czas realizacji uzgadniany jest oddzielnie z każdym Klientem.
  4.3 Firma transportująca/kurier nie zapewnia możliwości wniesienia mebli do domu/mieszkania. Meble dostarczane są „pod budynek”. Wynika to z ograniczonych możliwości, ponieważ kierowca jedzie sam a paczki z meblami mają do 2 metrów długości i wagę nawet do 70 kg.

 5. Dokonywanie płatności
  5.1 Wszystkie ceny towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
  5.2 Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany towar.
  5.3 Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru towaru.
  5.3 Sprzedawca oferuje następujące metody płatności:

  – tradycyjny przelew bankowy
  Bank: Santander Bank Polska S.A.
  nr konta: 35 1090 1144 0000 0001 4419 8039
  LIGHTWOOD Ferdynus Spółka Jawna
  Mieleszynek 14
  98-400 Wieruszów
  tytuł przelewu: numer zamówienia

  – płatność gotówką (przy odbiorze)


  – płatność za pomocą operatora Przelewy24

   

 6. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość
  6.1 Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt. 3.3 Regulaminu.
  6.2 Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie przez Klienta z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia. Równoprawną formą odstąpienia od umowy jest wiadomość mailowa na adres biuro@sleephome.pl z informacją o chęci odstąpienia od umowy.
  6.3 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
  6.4 Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wraz z oświadczeniem Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w E-Sklepie. Jednocześnie Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem.
  6.5 Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu, o którym mowa w pkt. 6.2 Regulaminu.
  6.6 Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  6.7 Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
  6.8 Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku produktów higienicznych jak materace folia opakowaniowa materac musi być nieuszkodzona, nierozerwana. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży w tym oryginał paragonu na adres: LIGHTWOOD Ferdynus Spółka Jawna, Mieleszynek 14, 98-400 Wieruszów.
  6.9 W przypadku składania zamówień robionych pod indywidualne zamówienie Klienta (Klient ingeruje w wymiary, sposób wykonania, rodzaj wykończenia itd. w stosunku do przedmiotu podstawowego, oferowanego w E-Sklepie), nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy.

 7. Reklamacje
  7.1 Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) w szczególności art. 556 i następne. Klient będący konsumentem może skorzystać z uprawnień z rękojmi w ciągu roku od dnia wykrycia wady. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Klienta będącego konsumentem przez 2 lata od daty wydania rzeczy.
  7.2 Reklamację należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@sleephome.pl. Następnie należy wypełnić „Formularz Reklamacji” (załącznik nr 2 do Regulaminu) i odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: LIGHTWOOD Ferdynus Spółka Jawna, Mieleszynek 14, 98-400 Wieruszów.
  7.3 Klient jeżeli towar ma wadę, może:
  – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  – żądać usunięcia wady
  – złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (warunek: wada jest istotna)
  7.4 Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni i poinformowania Klienta w sposób zdeklarowany w Formularzu Reklamacji.
  7.5 Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.
  7.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt E-sklepu. W przypadku nie uznania reklamacji przez E-sklep, koszty przesyłki pokrywa Klient.

 8. Dane osobowe
  8.1 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania danych osobowych Klientów oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim bez zgody Klienta.
  8.2 Dane osobowe zbierane są na potrzeby realizacji zamówienia. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  8.3 Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  8.4  Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
  8.5 Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, biurom księgowo-rachunkowym, firmom kurierskim i pocztowym oraz pośrednikom płatności.
  8.6 Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 9. Pliki cookies
  9.1. Pliki cookies – tzw. „ciasteczka” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  9.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
  9.3. Pliki cookies są wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics używany przez Serwis. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: https://policies.google.com/privacy
  9.4. Pliki cookies są wykorzystywane przez skrypty integrujące Serwis z serwisami społecznościowym takimi jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oraz Google+. Administrator zastrzega sobie prawo do integracji Serwisu z innymi serwisami internetowymi i wykorzystywania plików cookies w celu tej integracji.
  9.5. Informujemy, że świadcząc usługi korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (wykorzystujemy pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu www.sleephome.pl przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
  9.6. Mechanizmy zapisywania IP, cookies oraz inne podobne technologie zastosowane w naszym serwisie mają na celu:

  – utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka. Dzięki temu przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty.
  – dostosowanie się serwisu – dostarczenie najlepszej treści dostosowanej do zainteresowań Klienta.
  – zbieranie statystyk – aby lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszenie struktury, mechanizmów i zawartości.
  – rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia.
  – podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

  9.7. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

 10. Postanowienia końcowe
  10.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.
  10.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.