Zwroty

 

1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt. 3.3 Regulaminu.
2. Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie przez Klienta z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia. Równoprawną formą odstąpienia od umowy jest wiadomość mailowa na adres biuro@sleephome.pl z informacją o chęci odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
4. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wraz z oświadczeniem Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w E-Sklepie. Jednocześnie Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem.
5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu, o którym mowa w pkt. 6.2 Regulaminu.
6. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
8. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku produktów higienicznych jak materace folia opakowaniowa materac musi być nieuszkodzona, nierozerwana. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży w tym oryginał paragonu na adres: LIGHTWOOD Ferdynus Spółka Jawna, Mieleszynek 14, 98-400 Wieruszów.
9. W przypadku składania zamówień robionych pod indywidualne zamówienie Klienta (Klient ingeruje w wymiary, sposób wykonania, rodzaj wykończenia itd. w stosunku do przedmiotu podstawowego, oferowanego w E-Sklepie), nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy.